בין ירושלים לרומי

בין ירושלים לרומי

בין ירושלים לרומי הגיגים בכלל ופרט לקראת 50 שנה לנוסטרה איטאטה מבוא תיאור הבריאה המקראי מספר על כך שהקב”ה ברא אדם יחידי שממנו נולדה כל האנושות כולה. המסר הברור של התנ“ך כאן הוא שכל בני האדם הם בני משפחה אחת. מסר זה מתחזק כאשר הפרק החדש בתולדות העולם, אחרי המבול, שוב נפתח עם משפחה אחת. […]

Between Jerusalem and Rome

Between Jerusalem and Rome

כלל ופרט בין ירושלים לרומי Between Jerusalem and Rome Reflections on 50 Years of Nostra Aetate Preamble In the biblical account of creation, God fashions a single human being as the progenitor of all humanity. Thus, the Bible’s unmistakable message is that all human beings are members of a single family. And after the deluge […]